21 Września 2021 04:12
Nawigacja
Różne
Twoje IP: 44.192.254.246
Poleć naszą stronę
Witamy

Serdecznie witamy wszystkich odwiedzajÄ…cych naszÄ… stronÄ™ 


Prezentujemy Państwu nowoczesne pomoce dydaktyczne do nauki polskiego pisma Braille'a:

 • urzÄ…dzenie elektroniczne „EDUBRAILLE Znaki i skróty brajlowskie”;
 • zestawy arkuszy zawierajÄ…ce znaki i grafiki wypukÅ‚e.

Standardowy zestaw pomocy dydaktycznych

WiÄ™cej fotografii w dziale „Galeria zdjęć”

Pomoce dydaktyczne EDUBRAILLE stworzyliśmy z myślą o takich użytkownikach jak:

 • dzieci niewidome i niedowidzÄ…ce, które z różnych wzglÄ™dów muszÄ… uczyć siÄ™ brajla w domu;
 • dzieci niewidome i niedowidzÄ…ce w wieku przedszkolnym i z klas integracyjnych, u których konieczne jest usprawnienie procesu tzw. „zanurzania w brajlu” (1);
 • dzieci niewidome i niedowidzÄ…ce, które oprócz nauki brajla jednoczeÅ›nie rozpoczęły naukÄ™ gry na fortepianie. UrzÄ…dzenie EDUBRAILLE posiada klawiaturÄ™, która przy wprowadzaniu znaków nie wymaga mocnego uderzania w klawisze. DziÄ™ki temu nie wystÄ™puje zjawisko usztywnienia rÄ…k, które utrudnia dziecku posÅ‚ugiwanie siÄ™ klawiaturÄ… fortepianowÄ… (2);
 • osoby niewidome w różnym wieku, które chcÄ… uczyć siÄ™ brajla samodzielnie (na zasadzie samoksztaÅ‚cenia). UrzÄ…dzenie EDUBRAILLE wraz z odpowiednimi akcesoriami pomoże tym osobom nabrać wprawy w obsÅ‚udze klawiatury brajlowskiej, a także poznać znaczenia podstawowych znaków alfabetu, znaków specjalnych i skrótów brajlowskich. Nauka brajla, wsparta odpowiednimi Å›rodkami dydaktycznymi, może w znaczÄ…cym stopniu przyczynić siÄ™ do zaakceptowania przez osoby niewidome wÅ‚asnej niepeÅ‚nosprawnoÅ›ci oraz polepszyć funkcjonowanie spoÅ‚eczne;
 • instytucje oÅ›wiatowe zajmujÄ…ce siÄ™ wychowaniem, edukacjÄ…, terapiÄ… i rehabilitacjÄ… osób z dysfunkcjÄ… wzroku, przedszkola i szkoÅ‚y integracyjne, poradnie specjalistyczne;
 • uczelnie prowadzÄ…ce studia na kierunku pedagogika specjalna, specjalność: tyflopedagogika;
 • instytucje edukacyjne prowadzÄ…ce zajÄ™cia i kursy dotyczÄ…ce technik brajlowskich oraz metodyki ich nauczania. OÅ›rodki szkoleniowe dla nauczycieli klas integracyjnych;
 • specjaliÅ›ci zajmujÄ…cy siÄ™ problematykÄ… ksztaÅ‚cenia osób z dysfunkcjÄ… wzroku;
 • inne osoby lub instytucje zainteresowane systemem pisma Braille'a.

-----------------

 1. Por. MaÅ‚gorzata PapliÅ„ska: „Zanurzanie dzieci w brajlu” jako element holistycznej nauki jÄ™zyka - rozwiÄ…zania stosowane w Stanach Zjednoczonych, SZKOŁA SPECJALNA Nr 4 (231) 2005, s. 247-257.
 2. Por. Iwona Głowacka: Wybrane problemy nauczania gry na fortepianie dzieci niewidomych, SZKOŁA SPECJALNA Nr 2 (239) 2007, s. 135.

W dziale „Produkty” znajdujÄ… siÄ™ opisy naszych pomocy dydaktycznych.

W dziale „Galeria zdjęć” prezentujemy fotografie naszych pomocy dydaktycznych.

W dziale „Dla rodziców” przedstawiono w skrócie kilka wybranych zagadnieÅ„ dotyczÄ…cych wychowania dziecka niewidomego w rodzinie i przygotowania go do podjÄ™cia nauki w szkole. Tam również zaprezentowano szereg ćwiczeÅ„, w których sÄ… wykorzystywane nasze pomoce dydaktyczne, a zwÅ‚aszcza urzÄ…dzenie EDUBRAILLE i zestawy arkuszy.

W dziale „Linki” znajdujÄ… siÄ™ odnoÅ›niki do różnych stron internetowych, na których zgromadzono wiele cennych informacji o systemie pisma Braille'a.

W dziale „Pytania i odpowiedzi” znajdujÄ… siÄ™ informacje dotyczÄ…ce obsÅ‚ugi strony, a także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez użytkowników naszych pomocy dydaktycznych i inne.


Osoby zainteresowane problematykÄ… naszej strony mogÄ… zaprezentowć wÅ‚asne opinie i uwagi w postaci artykuÅ‚ów tekstowych. ArtykuÅ‚y dostarczone przez autorów można przeczytać w dziale „ArtykuÅ‚y” po wybraniu odpowiedniej kategorii.


Zapraszamy !

Drukuj
802,766 unikalne wizyty